Aktu�ln� �as:

 

 

 

 


O firm

    Nae firma psob na scn vvoje software ji od roku 2001, kdy byl zahjen vvoj produktu nazvan Level, kter je uren pro firmy, kter se specializuj na tzv. MLM (Multilevel Marketing)

    Dal innost firmy je vvoj software na zakzku podle Vaich poadavk, jakhokoli druhu od jednoduchch evidenc, komunikanch program a po sloit a rozshl sov systmy. Zruka vysok kvality a spolehlivosti je v pouit nejnovejch technologi.

    Nemal vliv na rozvoj zanajcch firem, ale i na rozen okruhu zkznk zavedench spolenost m celosvtov s internet. Stle vce se roziujc s informac s monost prezentace svch produkt i slueb, kterou se v dnen dob nevyplc podceovat. Proto Vm nabzme monost nechat si zhotovit Va vlastn prezentaci, kter Vm zaru zven prestie, vce zkaznk a tm tak zven obrat.

    Pokud mte jakkoli dotaz i pipomnku kontaktujte ns


 

 

O FIRM� | NOVINKY | V�VOJ SOFTWARE | PRODUKTY | SLU�BY | REFERENCE | VOLN� M�STA | KONTAKT
Zhodnocen� pen�z 25% ro�n�