Aktu�ln� �as:

 

 

 

 


Voln msta

    V souasn dob hledme spolupracovnky na pozice

     Obchodn zstupce

     Grafik

   pro extern spoluprci hledme grafika

Poadujeme:
- perfektn grafick ctn
- spolehlivost, kreativitu a zrunost
- samostatnost a aktivn pstup
- vlastn pipojen k internetu a potaov vybaven

Nabzme:
- volnou pracovn dobu

 

 

 

O FIRM� | NOVINKY | V�VOJ SOFTWARE | PRODUKTY | SLU�BY | REFERENCE | VOLN� M�STA | KONTAKT
Zhodnocen� pen�z 25% ro�n�