Aktu�ln� �as:

 

 

 

 


Voln msta

    V souasn dob hledme spolupracovnky na pozice

     Obchodn zstupce

   pro prodej stvajcch produkt, nabdku naich slueb a vyhledvn potencionlnch zkaznk

Poadujeme:
- reprezentativn vystupovn, vborn komunikan schopnosti - chovn vdi zkaznkm
- tvr a pizpsobiv osobnosti pro samostatnou obchodn innost
- samostatnost a aktivn pstup
- minimln stedokolsk vzdln
- veobecn pehled a bn uivatelsk znalosti a orientace v oblasti informanch technologi
- vlastn pipojen k internetu a potaov vybaven

Nabzme:
- provize za zprostedkovan zakzky
- volnou pracovn dobu


     Grafik

 

 

 

O FIRM� | NOVINKY | V�VOJ SOFTWARE | PRODUKTY | SLU�BY | REFERENCE | VOLN� M�STA | KONTAKT
Zhodnocen� pen�z 25% ro�n�